Openingstijden
Meer dan IQ is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 17.30 uur.
Schoolvakanties gesloten.
Voor vragen, tarieven, meer informatie of een afspraak kunt contact opnemen via de gegevensonderaan deze bladzijde.

Kwaliteit
Meer dan IQ staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Jeugd onder nummer 100017580.


Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling
Meer dan IQ handelt volgens de richtlijnen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
Voor informatie klik hier.
Waar mogelijk worden vermoedens besproken, zonodig wordt er melding gedaan bij Veilig Thuis.

Wachtlijst
Momenteel is er nog geen wachtlijst voor individuele begeleiding.
Wanneer dit wel het geval is zal dit hier worden gemeld.


Contact
Bij voorkeur per email.

Tijdens de coaching en gesprekken wordt de telefoon doorgaans niet beantwoord.  
Wilt u als u mailt de namen van de betrokkenen met initialen vermelden? Dit i.v.m. privacy.
De intake kan ook ’s avonds plaats vinden.

Email: info@meerdaniq.nl
Tel: 06-27016225


Meer dan IQ
Boerkist 12
7943 LA
Meppel