Anja de Groot is oprichter en eigenaar van Meer dan IQ.

Het coachen van meer- en hoogbegaafde kinderen zie ik als een boeiende uitdaging. Ik doe dit werk met veel plezier.

Door de ECHA opleiding (Hoogbegaafdheid) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen ben ik als

ECHA Specialist in Gifted Education meer gericht op

- hoe hoogbegaafde kinderen denken over zichzelf

- de manier waarop zij werken

- hoe ze denken over hun omgeving

- heb ik meer aandacht gekregen voor onderpresteren

Het zoeken naar passende uitdagingen op maat vloeit hieruit voort.
Zelf Regulerend Leren wordt via coaching en verrijkingsmateriaal ingezet.
Door oplossingsgerichte gespreksvoering leert het kind om gericht te werken naar
de gewenste situatie met zelfgekozen stappen.

Ervaring:

Coaching van kinderen thuis of op school.

Coach van een Plusklas.

Onderwijsadviseur op basisscholen voor advies en beleid op het gebied van hoogbegaafdheid.

Ruim 25 jaar ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, rugzakbegeleider, remedial teacher

en leerkracht verbredinggroep.

Opleiding:

Diploma Pedagogische Academie

Diploma Intern begeleider

Master SEN Gedrag

Master SEN Psychodiagnostisch specialist

ECHA Specialist in Gifted Education (Hoogbegaafdheid, C.B.O.Nijmegen)