Activiteiten

Studie HB in ontwikkeling over creatief gevoelige hoogbegaafde kinderen/jongeren
14,15 maart 2019.

Week van hoogbegaafdheid: 7 maart 2019, Zorg en Welzijn Beurs 'Hoogeveen zorgt' in De Tamboer, 10.00-17.00 uur.

ECHA intervisiedag 19 jan. 2019.

Studie HB in ontwikkeling over creatief gevoelige hoogbegaafde kinderen/jongeren
7,8 september en 7,8 december 2018.

S.L.O. Conferentie Talent in ontwikkeling 15 nov.

C.B.O. Terugkomdag ECHA 31 oktober 2018.

SKJ Voorlichting workshopsover activiteit en manier van werken, 14 mei 2018.

Q Interactive tour WISC V Zwolle, 12 april 2018.

In Companytraining WISC V Pearson, Meppel, 16 feb. 2018.

ECHA intervisiedag 13 jan. en 9 juni 2018.

Tweedaagse conferentie 'Welcome to my world' over kinderen met een IQ >145. Op 29 en 30 september 2017.

C.B.O. Intervsiedag ECHA opleiding, 1 nov. 2017.
.
Lansbrekers bootcamp over thuiszitters op 16 maart 2017.

Intervisiebijeenkomsten ECHA Nederland, juni 2016 en januari en juni 2017.

Cursus: Lansbrekers en de wet, Lansbrekers ontwapenend communiceren. Afgerond januari 2017.

29 september 2016 Post Conference Linda Silverman via het SLO.

Herhaling MatriXmethode juni 2016.

16 maart 2016 Congres Hoogbegaafdheid Kruiskerk Meppel:Lezing Tessa Kieboom.

Voor ouders: Informatie over hoogbegaafdheid thuis en op school.

Voor basisscholen: Informatie door Meer dan IQ over de methoden.

'Talentenlijn' voor peuters, kleuters, groep 3 en 4 en over 'Pittige Plustorens'.

Tevens informatie over begeleiding van leerlingen, beleid rondom hoogbegaafdheid.

2 - 5 maart ECHA Conferentie In Wenen: 'Talents in motion'.

21 feb. 2016 Uitzending Meer dan IQ op de t.v. bij RTL 4: Mijn Leven, mijn Gezondheid Zie hiervoor: Wie ben ik op deze website.   

13 feb. 2016 Televisieopname van Meer dan IQ thema: Onderpresteren in het programma Mijn Leven Mijn Gezondheid

11-13 feb. 2016 Nationale Gezondheidsbeurs Utrecht, bij RTL 4: Mijn Leven Mijn Gezondheid.

23 jan. 2016 Intervisiedag ECHA Nederland

16 jan. 2016 Inspiratieberus Bewust Leven in Dingstede Meer dan IQ is er van 10.00 - 16.00 uur