Welkom bij Meer dan IQ.

Praktijk voor coaching van meer- en hoogbegaafde kinderen. Testen via WISC V mogelijk.

Meer dan IQ geeft advies en begeleiding bij hulpvragen aan hun opvoeders en basisscholen.

U kunt bij Meer dan IQ terecht voor advies op maat.

Vragen?

Excelleren in een klas durft niet elk hoogbegaafd kind en vaak wordt het niet begrepen.
Dit leidt tot onderpresteren, maar kan zich ook uiten in lichamelijke klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en buikpijn.

In mijn praktijk komik dit veel tegen.

Naast erkenning van de leerbehoeften is een passend aanbod en een goede coaching erg belangrijk.

Meer dan IQ biedt coaching om dit te realiseren.


“Het is niet belangrijk wat je wilt worden, belangrijker is de weg te kiezen die je wilt gaan. “

(Golda Meïr)

Visie van Meer dan IQ
De visie van Meer dan IQ is dat meer begaafde en hoogbegaafde kinderen recht hebben op passend onderwijs met een
goede coaching op maat. Dat er nog steeds te weinig bekendheid is over meerbegaafdheid en hoogbegaafdheid,
op de vele facetten ervan.
De visie van Meer dan IQ is dat een kind meer is dan het gemeten getalbij Intelligentie onderzoek.
Meer dan IQ wil verder kijken, al vanaf het eerste contact, naar alle facetten van de cliënt bij zijn ontwikkeling.
Teneinde de sterke kanten in te zetten ter ondersteuning en ontwikkeling van de minder sterke.
Meer dan IQ is een lerende organisatie die reflecteert op beleid en evaluatie en dat beleid bijstelt wanneer dat nodig is.

Missie van Meer dan IQ
De missie van Meer dan IQ is om via coaching, reflectie en psycho educatie de houding en het gedrag van meer begaafde
en hoogbegaafde veelal vastgelopen cliënten te verbeteren.
Zodat de cliënt weer eigenaar kan worden van zijn leren en zijn leerweg. Om hem grip te laten krijgen op zijn gedrag om
in goede communicatie en relatie met zijn omgeving te staan.

De missie van Meer dan IQ is om op scholen meer aandacht te vragen voor deze doelgroep, om gericht te kijken naar een
passende aanpak geborgd door een goed beleid, door de school geschreven en uitgevoerd.
De missie van Meer dan IQ is om alle betrokkenen bij de coaching goed te laten samenwerken om een zo goed
mogelijk resultaat voor de cliënt te kunnen behalen.
De missie van Meer dan IQ is om ouders te ondersteunen bij hun vragen rondom de opvoeding van meer begaafde
en hoogbegaafde kinderen.
Om hen vanuit een deskundige achtergrond te ondersteunen gericht op zelfstandigheid in de opvoeding.

Meer dan IQ