Tarieven 2023                                                                                  

Breed intelligentie onderzoek, inclusief eindgesprek en verslaglegging      

    €    850,-

Intake individuele begeleiding:(Intake ouders,kind/jongere, verslaglegging en handelingsplan)

    €    400,-

Observatie/Screening

     €     85,00

Oriënterend gesprek, per uur

     €     85,00


Individuele begeleiding, per uur


    €      85,00

Evaluatieverslag + bespreking

    €    170,-

Extra gesprek op initiatief van de opdrachtgever, per uur

    €      85,00

Advies per e-mail per 30 min. verwerkingstijd

    €      60,-

Advies op basisscholen per uur

    €    140,-

Adviesgesprek op school i.v.m. indiv. begeleiding van een leerling, per uur

    €      85,00

Adviesgesprek ouders

    €      85,00

Schrijven van een (handelings)plan n.a.v. en/of offerte voor scholen, per uur

    €    100,00

Reiskostenvergoeding, per km

    €        0,40

Reistijdvergoeding per uur

    €      60,-