Ouders

Meer dan IQ krijgt van ouders via het tevredenheidsonderzoek een 8,5.

Ook leuk om te weten: basisscholen geven ook een 8,5.


Herkent u dit?

Mijn kind wil geen fouten maken op school en dit frustreert hem zo erg dat hij thuis boze buien heeft.
Onze kinderen gaan thuis altijd in discussie over regels en afspraken.
Een van onze kinderen is hoogbegaafd getest, er is rivaliteit. Hoe ga ik hiermee om?
Mijn hoogbegaafde dochter is graag zelfstandig zoekt het zelf wel uit. Mist vaardigheden, en nu?
Onze zoon voelt zich apart door de reacties van de klas op zijn manier van denken en praten.
Samenwerken met andere kinderen lukt niet goed. Hoe kan dat?


“Haal het beste uit jezelf” zeggen we tegen (hoog)begaafde kinderen. Hoe dan?

Hoogbegaafde kinderen hebben andere hulpvragen. Ze hebben behoefte aan erkenning,
herkenning, begrip van hun omgeving en passende uitdagingen.
Bij het opvoeden is het coachen naar zelfstandigheid en zelfsturing voor hen erg belangrijk.
Via het prikkelen van hun nieuwsgierigheid en reflectiegesprekken groeit hun inzicht.
Tijdens het leren kunnen hulpvragen ontstaan waardoor kinderen kunnen vastlopen.
Als je altijd slim bent, kan fouten maken te confronterend zijn.
Perfectionisme en faalangst kunnen leiden tot vermijdingsgedrag en onderpresteren kan het gevolg zijn.
Coaching op maat door Meer dan IQ biedt positieve perspectieven.


Sociaal (v)aardig:

Deze op maat ontwikkelde methode voor (hoog)begaafde kinderen biedt de juiste ondersteuning.  
Doordat zij zich te vaak aanpassen is het verwerven van inzicht in sociale situaties van belang.
Want wie ben je dan zelf? Daarnaast is het zo dat het ene kind in aanleg vaardiger kan zijn dan het andere.
Een training van sociale vaardigheden via Meer dan IQ start na de kennismaking en het intakegesprek.


Groepjes van 4 kinderen. Individuele training is ook mogelijk.
Vraag om een offerte op maat voor uw kind.Meer dan IQ voor hulp via coaching.

Werkwijze:
Uw kind is tijdens de coaching de eigenaar van het leerproces waarbij het niet alleen om het leren gaat,
maar ook om een juiste houding bij het aangaan van (nieuwe) uitdagingen.
Het omgaan met leeftijdsgenoten, ontwikkelingsgelijken, ouders en anderen kan verbeteren
doordat het kind onder andere zichzelf beter leert kennen en de omgeving beter leert begrijpen.

Als coach begeleid ik uw kind bij dit boeiende proces dat als volgt kan verlopen:

  1. Intake met u als ouders,verzorgers. School kan op uw verzoek aanwezig zijn.

  2. Intake met uw kind.

  3. Vaststellen van de hulpvraag uitgewerkt in een concreet handelingsplan.

  4. Bespreking.

  5. Werken aan de gestelde doelen via coaching op maat.

  6. Evaluatie en eindevaluatie (Tussentijdse evaluaties vinden plaats tijdens de coaching periode.)

  7. Het resultaat vieren.


Hoogbegaafde kinderen vragen om een andere begeleiding bij het leren en de opvoeding.

Meer dan IQ biedt kansen.