Contact

Neem bij voorkeur via Email contact op. Tijdens coaching en gesprekken wordt de telefoon doorgaans niet beantwoord.

* Wilt u als u mailt de namen van de betrokkenen met initialen vermelden? Dit i.vm. privacy.

Openingstijden

Maandag

        8.30 - 17.30 uur

Dinsdag

        8.30 - 17.30 uur

Woensdag

        Gesloten

Donderdag

        8.30 - 17.30 uur

Vrijdag

        8.30 - 17.30 uur

Intake kan op verzoek ook 's avonds plaats vinden.

Wachtlijst

Momenteel is er geen wachtlijst voor individuele begeleiding.
Wanneer dit wel het geval is zal dit hier worden gemeld.


Kwaliteit

Meer dan IQ staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Jeugd onder nummer 100017580.

logo kwaliteitsregister jeugd
Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meer dan IQ handelt volgens de richtlijnen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
Voor informatie klik hier.
Waar mogelijk worden vermoedens besproken, zonodig wordt er melding gedaan bij Veilig Thuis.