Intelligentie-onderzoek

Intelligentie onderzoek
Het is mogelijk om via intelligentieonderzoek het IQ van het kind vast te stellen. 
Daarbij maak ik gebruik van de WISC III  en observaties.
Als psychodiagnostisch specialist werk ik onder verantwoording van een GZ psycholoog.
De uitslag van het onderzoek bevat ook de intake met de ouders en gegevens van de basisschool.
Het verslag wordt met de ouders besproken.
Vertegenwoordigers van de basisschool kunnen daarbij aanwezig zijn.
Zie hiervoor ook de tarieven.