Basisscholen

Tevredenheidsonderzoek voorjaar2018:

Meer dan IQ krijgt van basisscholen via het tevredenheidsonderzoek een 8,5.

Ook leuk om te weten: ouders geven ook een 8,5.


Gelukkig is er steeds meer aandacht voor kinderen die hogere prestaties kunnen leveren.

Toch kunnen er hulpvragen zijn op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

Meer dan IQ kan het volgende voor u betekenen:

  • Afname van een intelligentieonderzoek. Dit doe ik onder verantwoording van een GZ-psycholoog.
  • Coaching van een kind/kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn en leer en of gedragproblemen hebben op hun school.
  • Ondersteuning bij het schrijven van passend beleid voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
  • Advies bij het zoeken naar goede verrijkingsmaterialen en de implementatie daarvan.
  • Advies en ondersteuning bij het starten van een verbredinggroep.
  • Advies en ondersteuning bij het schrijven van beleid en het oprichten van een Plusklas.
  • Advies en coaching van leerkrachten met speciale hulpvragen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.      

Voor meer informatie en vragen:
Anja de Groot, Meer dan IQ, tel. 06 - 27016225
Op maandag, dinsdag of donderdag bereikbaar.

E-mail: info@meerdaniq.nl