Intelligentie-onderzoek met de WISC V

€ 800, -


Heeft u vragen of zorgen over de ontwikkeling van een leerling op uw school? Wat laat de leerling zelf zien?

Vraagt u zich af of de leerling wel voldoende wordt uitgedaagd of juist niet te veel?

Is er verschil tussen de prestaties thuis en die op school?

Zoekt u een passende begeleiding op maat?


Via Meer dan IQ is het mogelijk een intelligentie onderzoek te laten afnemen via de WISC V
voor een antwoord op deze vragen.
Deze intelligentietest kan worden afgenomen bij kinderen van 6 tot en met 16 jaar.
U kunt vrijblijvend contact opnemen voor informatie of voor het maken van een afspraak.
Als psychodiagnostisch specialist werk ik onder verantwoording van een GZ psycholoog.


Het onderzoek naar het IQ omvat de volgende onderdelen:

  • Intake met de ouder(s) en school via het intake formulier van Meer dan IQ.

  • Een gesprek van maximaal een uur met de ouder(s) en de leerkracht(en).

  • Afname intelligentie onderzoek volgens de WISC V op een ochtend, 2– 2 ½ uur op locatie of bij Meer dan IQ.

  • Observatie in de klas van de leerling gedurende een half uur na het onderzoek.

  • Uitwerking van de gegevens in een onderzoeksverslag met handelingsadviezen voor een passende begeleiding
    en advies voor leerstof op maat.


  • Specifieke aandacht voor kenmerken van hoogbegaafdheid bij alle onderdelen.

  • Een gesprek over de uitslag van het onderzoek met betrokkenen gedurende een uur.

  • Blijvende contactmogelijkheid en adviezen daarna.


Meer dan IQ heeft geen contacten met zorgverzekeraars.

De afname van het onderzoek dient te worden voldaan door de opdrachtgever.
Reistijd- en reiskostenvergoeding vindt u vermeld bij /contact/tarieven

Zie de contactgegevens hier onder.